21/03/2023 14:00
PEOPLE

Sanaton viestintä: mitä sosiaalinen etäisyys kertoo ihmisten välisistä suhteista.

Kun olemme vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, lähetämme tahattomasti viestejä myös kehonkielellämme, kuten eleillä, äänensävyllä, jalkojen asennolla, katseilla ja jopa etäisyydellä, jonka pidämme toisesta henkilöstä.

Itse asiassa reviirikeskeisyys on ihmisillä vaistomaista, ja yritämme jopa huomaamattamme rajata yksityisalueemme. Tämä tietenkin muuttuu sen mukaan, millainen luottamus kahden keskustelukumppanin välillä vallitsee. Tämä etäisyys, jopa ulkopuolelta katsottuna, kertoo paljon kahden ihmisen välisestä suhteesta.

Mutta aineellisesti, mitä etäisyyttä tietynlainen suhde vastaa? Vastaus löytyy Focuksesta, joka on pyrkinyt tunnistamaan fyysisen etäisyyden ja luottamuksen suhteen eri asteet.