21/03/2023 14:00
LIDÉ

Neverbální komunikace: co vypovídá sociální vzdálenost o vztazích mezi lidmi

Kdykoli komunikujeme s lidmi, neúmyslně vysíláme zprávy také řečí těla, například gesty, tónem hlasu, polohou nohou, pohledy, a dokonce i vzdáleností, kterou od druhé osoby udržujeme.

Teritorialita je u lidí skutečně instinktivní a snažíme se, i když si to neuvědomujeme, vymezit si svůj soukromý prostor. To se samozřejmě mění v závislosti na důvěře, která mezi dvěma partnery panuje. Tato vzdálenost, i když je viděna zvenčí, vypovídá mnohé o vztahu mezi dvěma lidmi.

Ale věcně, jakému odstupu odpovídá určitý typ vztahu? Odpověď se snaží dát časopis Focus, který se pokusil identifikovat různé stupně vztahu fyzické vzdálenosti a důvěry.