DET VIRKELIGE LIV

Richard Gere i den amerikanske kongressbygningen for å snakke om menneskerettigheter i Tibet.

Skuespilleren Richard Gere talte på en pressekonferanse om tibetanske rettigheter utenfor den amerikanske kongressbygningen.

Richard Gere er leder for International Campaign for Tibet og deltok i en audiens med Kongressens eksekutivkomité for Kina sammen med den demokratisk valgte lederen for tibetanerne i eksil.

Getty Images
Richard Gere uttaler seg om tibetanernes menneskerettigheter
Skuespilleren Richard Gere talte på en pressekonferanse om tibetanske rettigheter utenfor den amerikanske kongressbygningen.
Getty Images
Richard Gere uttaler seg om tibetanernes menneskerettigheter
Richard Gere er leder for International Campaign for Tibet og deltok i en audiens med Kongressens eksekutivkomité for Kina sammen med den demokratisk valgte lederen for tibetanerne i eksil.
Getty Images
Richard Gere uttaler seg om tibetanernes menneskerettigheter
Bilder fra skuespillerens pressekonferanse.
Getty Images
Richard Gere uttaler seg om tibetanernes menneskerettigheter
Bilder fra skuespillerens pressekonferanse.
Getty Images
Richard Gere uttaler seg om tibetanernes menneskerettigheter
Bilder fra skuespillerens pressekonferanse.
Getty Images
Richard Gere uttaler seg om tibetanernes menneskerettigheter
Bilder fra skuespillerens pressekonferanse.
Kunstgallerier private samlinger
25/05/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.